Praha VGP park

Dlouholetá spolupráce s firmou VGP (dnes P3), při které jsme realizovali zeleň skoro v kompletním parku v Horních Počernicích.