údržba zeleně

Trávníky

Seč - do nabídky našich služeb spadá sekání  trávníků.

U sekání běžného trávníku se intervaly pohybují 1-4x za měsíc dle přání zákazníka.

U lučních trávníků je třeba provádět seč 2x ročně z důvodu vysemenění rostlin.

Posekanou trávu jsme pro vás schopni odvézt do kompostárny.

Vertikutace - tu provádíme zpravidla 1-2x ročně nejčastěji v jarních měsících, kdy trávník začíná po zimě znovu růst. Druhá se dá realizovat na konci léta.

Hnojení -  trávník hnojíme několikrát v sezoně  v závislosti na  četnosti seče a typu trávníku.  

Postřik - dvouděložné plevele trápí nejeden trávník. Jeho odstranění se provádí postřikem na dvouděložné plevele, který se aplikuje pouze 1x ročně. 

Řezy nejen ovocných stromů

Ovocné stromy - další v nabídce našich prací je řez ovocných dřevin. Řez z pravidla provádíme za účelem zvýšení plodnosti a také kvality plodů a to  pouze v období k tomu určeném - pro jádroviny v jarních měsících a pro peckoviny po odplození stromů. 

Ostatní stromy - u ostatních dřevin se dá řez dělat v průběhu celého roku i když nejlepším časem je období vegetačního klidu. V těchto případech jsme schopni vám prořezat, nebo zakrátit stromy po obvodu. V obou případech jsme schopni zajistit buď odvoz, nebo podrcení větví přímo na místě.

Řezy živých plotů a keřů

Řezy a tvarování živých plotů nebo volně rostoucích keřů se dá provádět téměř po celý rok. Jeho součástí může být i zmlazování rostlin, díky kterému zvláště staré kvetoucí keře nachází opět svou zašlou krásu. Větší zásahy je lepší dělat na jaře, nebo na podzim. Nařezané větve vám můžeme podrtit na místě, nebo zajistit jejich odvoz do kompostárny.

Řezy trvalek 

Řezy trvalek a travin provádíme buď po jejich odkvětu, nebo na podzim spolu se zazimováním zahrady. Vzniklý rostlinný odpad jsme pro vás schopni odvézt do kompostárny.

Drcení větví

Díky vlastní drtičce ELIET  PROF 5  s pojezdem, jsme vám schopni ve většině případů podrtit větve přímo na místě. Vzniklou štěpku lze použít jako mulč pod rostliny.

Kácení stromů

Kácení stromů je třeba rozdělit na běžné a rizikové. U obou případů se posuzuje každý kácený strom samostatně. Záleží na zdravotním stavu stromu, přístupu, obtížnosti a na případné přítomnosti  okolních objektů, kde by mohlo hrozit riziko  jejich poškození. Většinu provádíme sami, ovšem u hodně náročných rizikových kácení spolupracujeme s kolegy, kteří se na tento druh práce specializují. Pokud se jedná o obyčejné kácení je třeba ho provádět v době vegetačního klidu a v případě větších stromů je mít třeba platné povolení ke kácení, vydané příslušným úřadem. Do kácení můžeme zařadit i odstranění zlomených, nebo vyvrácených stromů po mimořádné události (vichřice, podemletá půda). Dále jsme schopni pro vás dřevo nařezat na požadovanou délku a větve podrtit, nebo veškerý vzniklý odpad odvézt do kompostárny.