Alej Vítkov

Komunitní výsadba aleje ovocných stromů, na které se naše firma podílela zajištěním materiálu a stromů, a odborným dozorem při výsadbě.