Praha

Kompletní renovace zahrady, která obsahovala pokácení nevhodných dřevin a keřů, odstranění starého travního porostu a opětovné založení nových záhonů, trávníku i výsadbu stromů a keřů.